Reprezentanții Avocatul Poporului în județele Argeș și Vâlcea pot fi contactați telefonic la numărul (40)248 211 101 după următorul program: luni-miercuri între orele 10-14 și marți-joi între orele 12-16.
Petițiile pot fi trimise prin corespondență poștală la adresa: Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 sau prin corespondență electronică la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Recomandăm cetățenilor ca în petițiile pe care le formulează să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.
"Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.
Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului împlinește în acest an 15 de ani de la înființare răstimp în care am reușit să obținem un procent însemnat de soluții favorabile pentru cetățenii care au ne-au solicitat sprijinul.
Vă încurajăm să ne contactați cu încredere și vă asigurăm că vom acorda deosebită atenție fiecărei probleme pe care ne-o veți semnala astfel încât să obținem îndreptarea actelor de administrare defectuoasă sau să vă oferim îndrumările legale pentru soluționare", a transmis Mihaela Stănciulescu, Avocatul Poporului în județele Argeș și Vâlcea.

De frică, din orgoliu, din rea-voință sau din prostie, accesul la sănătate pentru pacienții din Argeș a fost afectat din cauză că DSP și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș nu au raportat către Ministerul Sănătății neajunsurile pe care unitățile medicale le-au întâmpinat/semnalat în procesul de achiziție a materialelor sanitare și de protecție în această perioadă prin modificarea dinamică a termenelor de livrare a produselor achiziționate, a prețurilor la sursă, lipsuri sau întârzieri în alimentarea stocurilor ale căror cantități erau supradimensionate nejustificat, produse neconforme și impactul nefavorabil atât în continuitatea asigurării materialelor și echipamentelor cât și în estimarea și fundamentarea bugetului de cheltuieli, se arată într-un raport al Avocatului Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești.

Altfel spus, în plină pandemie COVID-19, spitalele au fost strânse cu ușa de către furnizori care ba au majorat prețul, ba au rămas fără stocuri, ba au livrat produse neconforme. Și, în ciuda faptului că aceste informații au existat, cel puțin la nivelul Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență, acestea nu au ajuns mai departe către ministerul de Sănătății care ar fi putut să dea reglementări pentru a îndrepta situația. Spre exemplu, a fost o perioadă bună de timp în care autoritățile locale și județene nu au putut face achiziții în regim de urgență în aceleași condiții precum structurile guvernamentale, deși achizițiile vizau tot bunuri din zona medicală. Dacă aceste inadverdențe și efectele lor ar fi fost raportate de către comitetele județene pentru situații de urgență către structurile guvernamentale, astfel de sincope ar fi fost evitate mult mai repede. 

De altfel, în recomandarea făcută, Avocatul Poporului îi ere prefectul județului Argeș, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, va identifice și să pună în practică modalități legale de raportare imediată a disfuncțiilor în procedurile de achiziție ale tuturor contractanților – unități medicale din județul Argeș -  pe perioada unei stări care impune o urgență imediată în achiziția echipamentelor individuale de protecție, a dispozitivelor medicale, a altor materiale medicale, dar și a infrastructurii spitalicești și informatice.
Prefectul județului Argeș este obligat, conform legii, să informeze Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, cu privire la însușirea recomandării și măsurile dispuse în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei".

Avocatul Poporului mai arată că "în jurisiprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-352/12 din 20 iunie 2013, punctele 50-52 - se arată clar că în cazul în care este invocată o situație de extremă urgență, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. De aceea, valorificarea și raportarea acestor neajunsuri de către fiecarea comitet local sau județean pentru situații de urgență este imperios necesară pentru ca autoritățile centrale de decizie să aibă o imagine de ansamblu și să implementeze o strategie care să limiteze la maxim apariția acestor sincope și neajunsuri prin aplicarea dispozițiilor art. 21 și art.25 din Ordonanța de Urgență nr. 70/14.05.2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative coroborat cu art. 104 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare".

Avocatul Poporului a solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș să comunice punctual aspecte legate de necesarul de materiale, echipamente de  protecție, personalul medico-sanitar precum și costurile aferente, dacă au fost inițiate achizițiile necesare, inclusiv pentru unitățile sanitare din județul Argeș care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății, cu precădere pentru cele aflate pe lista unităților medicale care tratează pacienții CoVid 19 și a celor suport, dacă sunt sincope în onorarea comenzilor și dacă procedura de achiziție directă are întârzieri și care sunt motivele.
    Din răspunsul cu nr.1180/08.05.2020/45841/11.05.2020 atât de către DSP Argeș cât și de Instituția Prefectului județului Argeș, câteva aspecte reliefate în raport:
"- Direcția de Sănătate Publică Argeș a evaluat necesarul de materiale și echipamente de protecție și a solicitat Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului aferent Programului național de prevenire, supraveghere și control al bolilor transmisibile cu sumele necesare pentru achiziția echipamentelor de protecție, materialelor sanitare, kiturilor VTM CoVid19, dezinfectanților de mâini și suprafețe, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților specifice pentru recoltare și transport probe în vederea realizării testărilor RT PCR conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (CoVid19) elaborată de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.
A fost evaluat necesarul suplimentar pentru asigurarea echipamentelor, materialelor sanitare, până la finele anului, s-a cerut Ministerului Sănătății suplimentarea bugetului (26.04.2020) și a fost aprobată (08.05.2020). Direcția de Sănătate Publică dispune de stocul de materiale sanitare, echipamente, materiale de laborator, kituri de recoltare și dezinfectanți care permit desfășurarea activității în bune condiții, achizițiile fiind făcute în timp real fără dificultăți în aprovizionare sau sincope în asigurarea necesarului zilnic de consum;
- pentru unitățile sanitare aflate în subordinea sa, Consiliul Județean Argeș a alocat sumele necesare, prin mai multe hotărâri succesive, pentru dotarea și funcționarea Laboratorului de analiză biologie moleculară RT PCR, pregătirea unității sanitare și achiziția de materiale sanitare și de protecție a cadrelor medicale, cofinanțare pentru achiziția sistemului RT PCR și kit pentru detecția CoVid19 precum și amenajarea spațiului necesar (n.n. aprobat prin hotărâre la 06.05.2020 fără anularea celei prin care i-a fost atribuit BT Pitești până  în anul 2022), pregătirea unităților medicale și achiziția de materiale sanitare și de protecție a cadrelor medicale  – total 2305 mii lei. Consiliul Local Câmpulung a alocat pentru spitalele din subordinea sa sumele necesare  – total 393 mii lei. Consiliul Local Mioveni a asigurat pentru Spitalul orășănesc Mioveni infrastructura necesară instalației de oxigen, până la patul fiecărui pacient, în clădirea în care sunt tratați pacienții CoVid19.

Sincope, întârzieri și disfuncții în procedura de achiziții:

- Spitalul Județean de Urgență Pitești a primit negații din partea unor furnizori care au motivat creșterea considerabilă a prețului la producător, lipsa stocului, termene de livrare între 50-60 zile, termene de plată între 3-15 zile (necceptarea însemna neonorarea comenzii), numărul foarte mare al comenzilor;
- Spitalul de Pediatrie Pitești  - deși produsele din catalogul SICAP figurau existente în stoc, operatorii comunicau, telefonic, termene de livrare incerte între 10-30 zile iar la finalizarea procedurii de achiziție fie modificau prețul ofertat, fie nu mai livrau produsele pe motiv că lipseau din stoc, nu exista materialul de producție sau întârzia importul;
- Spitalul de Pneumatofiziologie din Valea Iașului a primit doar 50 de halate chirurgicale de protecție din cele 150 achiziționate deoarece producătorul era în incapacitate temporară de fabricație. Unitatea medicală a anulat angajamentul;
- Spitalul municipal Câmpulung fie nu a identificat produsele pe piață (la începutul stării de urgență), fie produsele au fost deficitare (măști FPP3), mulți furnizori au solicitat plata în avans sau la livrarea produselor iar alții au modificat prețul produselor de la o livrare la alta din cauza întârzierilor din vamă;
- Spitalul “Sfântul Spiridon“ Mioveni (în fapt, unitatea funcționează sub numele Spitalul orășenesc Mioveni) a restituit măști chirurgicale și de protecție pentru neconformitate, a întâmpinat greutăți în achiziționarea de dezinfectați, echipamente de protecție, halate chiurgicale U.F., măști chirugicale, capeline, botoși pentru că au lipsit din piață; creșterea nejustificată a prețurilor la unele produse – măști chirurgicale 0,07 lei/buc/ianuarie la 8 lei/buc/martie; halate chirugicale U.F. 1 leu/buc/ianuarie respectiv 9-15 lei/buc/martie, cu impact imprevizibil asupra costurilor reale.
- DSP Argeș nu are competențe în ceea ce privește propunerile consiliilor de administrație ale unităților medicale care au analizat angajarea de personal în condițiile art. 25 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență; în acord cu art. 37 din același decret, în urma stabilirii unor roluri diferite în acțiunile de prevenire și combatere a pandemiei CoVid19 prin ordin al ministrului sănătății pentru unități medicale din județul Argeș, DSP Argeș a avizat modificările stucturale propuse de Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul orășenesc Mioveni – corp vechi, Spitalul municipal Câmpulung, Spitalul Pneumatofiziologie Câmpulung și Spitalul pneumatofiziologie Valea Iașului.

Concluzie: răspunsul nu reliefează dacă autoritățile locale responsabile – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș, Direcția de Sănătate Publică Argeș sau spitalele - au raportat la Ministerul Sănătății neajunsurile pe care unitățile medicale le-au întâmpinat/semnalat în procesul de achiziție a materialelor sanitare și de protecție în această perioadă prin modificarea dinamică a termenelor de livrare a produselor achiziționate, a prețurilor la sursă, lipsuri sau întârzieri în alimentarea stocurilor ale căror cantități erau supradimensionate nejustificat, produse neconforme și impactul nefavorabil atât în continuitatea asigurării materialelor și echipamentelor cât și în estimarea și fundamentarea bugetului de cheltuieli.
Disfuncțiile raportate în procedura de achiziție de către unitățile medicale din județul Argeș în contextul situației de urgență impusă de criza sanitară CoVid19 “ necesită soluții rapide, inteligente și îndemânare în tratarea unei creșteri imense a cererii de bunuri și servicii similare, în timp ce anumite lanțuri de aprovizionare sunt perturbate” așa cum se arată în Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 - 2020/C 108 I/01 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene CI 108/1/01.04.2020. În acest sens, Comisia Europeană recomandă achizitorilor publici să ia în considerare procedurile și termenele disponibile conform cadrului UE privind achizițiile publice – în special în cazuri de urgență și de urgență extremă, pentru că aceste evenimente, și mai ales evoluția lor specifică, trebuie considerate drept imprevizibile pentru orice autoritate contractantă. „Nevoile specifice ale spitalelor și ale altor instituții sanitare pentru a asigura tratamentul, echipamentele individuale de protecție, nu puteau fi prevăzute și planificate în prealabil și constituie, prin urmare, un eveniment imprevizibil pentru autoritățile contractante și trebuie satisfăcute cât mai rapid posibil” (CI 108/1/01.04.2020).
În jurisiprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-352/12 din 20 iunie 2013, punctele 50-52 - se arată clar că în cazul în care este invocată o situație de extremă urgență, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere. De aceea, valorificarea și raportarea acestor neajunsuri de către fiecarea comitet local sau județean pentru situații de urgență este imperios necesară pentru ca autoritățile centrale de decizie să aibă o imagine de ansamblu și să implementeze o strategie care să limiteze la maxim apariția acestor sincope și neajunsuri prin aplicarea dispozițiilor art. 21 și art.25 din Ordonanța de Urgență nr. 70/14.05.2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative coroborat cu art. 104 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

În sensul celor arătate și pentru a garanta respectarea dispozițiilor art. 21 și art. 35 din Constituția României, în temeiul art. 59 din Constituția României coroborat cu art. 15 alin. (1), șit.f), art. 24 și art. 26 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, pentru realizarea scopului constituțional și legal al Avocatului Poporului și anume apărarea drepturilor și libertăților persoanelor acestora cu autoritățile publice AVOCATUL POPORULUI emite următoarea


R E C O M A N D A R E

Prefectul județului Argeș, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, va identifica și va pune în practică modalități legale de raportare imediată a disfuncțiilor în procedurile de achiziție ale tuturor contractanților – unități medicale din județul Argeș -  pe perioada unei stări care impune o urgență imediată în achiziția echipamentelor individuale de protecție, a dispozitivelor medicale, a altor materiale medicale, dar și a infrastructurii spitalicești și informatice.
Prefectul județului Argeș va informa Avocatul Poporului, prin Biroul Teritorial Pitești, cu privire la însușirea recomandării și măsurile dispuse în termen de 15 zile de la data emiterii prezentei", se arată în materialul postat și pe site-ul Avocatului Poporului


Românii care sunt amendați pentru încălcarea stării de urgență vor putea să plătească în termen de 15 zile jumătate din valoarea amenzii aplicate de autorități, și nu jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, spune Avocatul Poporului. Instituția arată și în ce condiții pot fi contestate sancțiunile pentru încălcarea ordonanțelor militare.
Avocatul Poporului postat marți pe site mai multe recomandări legate de contravențiile și sancțiunile aplicate în timpul stării de urgență în România.

Jumătate din amendă se poate achita în 15 zile
Persoana amendată poate achita în cel mult 15 zile jumătate din cuantumul amenzii: "Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator (care poate fi diferit în funcţie de fapta contravenţională săvârşită, cu titlu de exemplu: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia locală, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale), adică jumătate din amenda efectiv stabilită, şi nu jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege. Termenul de 15 zile în care se poate achita jumătate din amenda aplicată, în situaţia în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei este înmânat pe loc persoanei amendate, curge chiar din acea zi. Dacă procesul-verbal este comunicat la domiciliu (prin poştă), termenul de 15 zile începe să curgă din ziua primirii comunicării".

Contestarea amenzii
Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 28 suspendă doar executarea plăţii amenzii, dar nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate (confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie; interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; suspendarea temporară a activităţii; desfiinţarea unor lucrări; refacerea unor amenajări), precizează Avocatul Poporului. În situaţia în care cel sancționat pierde procesul şi nu a achitat jumătate din cuantumul efectiv stabilit de agentul constatator, va achita ulterior întreaga amendă. În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal, instanţa judecătorească dispune să îi fie achitată celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor la momentul confiscării şi care se asigură din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiare. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. În ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 de lei.

Programul de lucru al Biroului teritorial Pitești al Avocatului Poporului se modifică pe toată perioada în care își produc efectele prevederile Decretului nr 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și în conformitate cu dispozițiile Avocatului Poporului.

Astfel, în întervalul 17.03.2020-16.04.2020, activitatea de audiențe acordate cetățenilor din județele Argeș și Vâlcea rămân suspendate.

Puteți contacta zilnic Biroul teritorial Pitești, de luni până joi, în intervalul orar 9-16 și vineri între orele 9-14, prin următoarele mijloace de comunicare:

- telefon/fax: 40 248 211 101

- email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- poștă: Pitești, strada Garoafelor nr 6, județul Argeș

"Avocatului Poporului, Biroul teritorial Pitești stă la dispoziția cetățenilor din Argeș și Vâlcea sau din străinătate, a celor aflați în izolare sau în carantină pentru a le oferi informații, îndrumări, pentru a soluționa sau lămuri plângerile conform atribuțiilor specifice reglementate prin Legea nr 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată, inclusiv în contextul situației excepționale în care ne află cu toții. Cu solidaritate umană și uniți într-un efort comun de înțelegere vom reuși să depășim această încercare care ne afectează pe toți", transmite, printr-un comunicat de presă, Avocatului Poporului Pitești, Mihaela Stănciulescu.

 

Avocatul Poporului își suspendă activitatea începând de marți, până la finalul lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus.  Activitatea de relații cu publicul se va desfășura doar prin telefon și postă.

Instituția a mai precizat că după 31 martie se vor lua decizii legate de activitate, în funcție de evoluția coronavirusului în țară.

”Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul să se desfășoare NUMAI prin telefon sau poștă, din motive de siguranță medicală, legate de epidemia de Coronavirus!

 Activitățile de audiențe, atât la sediul central cât și la Birourile Teritoriale, VOR FI SUSPENDATE ÎNCEPÂND CU 10 MARTIE 2020 PÂNĂ LA 31 MARTIE 2020, urmând ca, după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației”, potrivit unui comunicat al instituției. 

Pagina 1 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.