A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul “Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș” de către conducerea Consiliului Județean Argeș, reprezentată de președintele Ion Mînzînă, vicepreședintele Adrian Dumitru Bughiu și administratorul public  Marius Cristian Puiu, în prezența echipei de implementare a proiectului.
Licitația a fost câștigată de asocierea firmelor:. SC EURAS SRL – SC ARHING SRL.
În cadrul prezentării, reprezentantul asocierii de firme SC EURAS SRL – SC ARHING SRL, a precizat faptul că printre obiectivele restaurate de firma se numără și Dealul Cetății Deva, Ansamblului Maria Radna-Timișoara, Cetatea Feldioara, Baia Populară din Sibiu, dar și numeroase alte biserici și mănăstiri, monumente istorice.
Președintele Ion Mînzînă a punctat faptul că pentru Consiliul Județean Argeș este un proiect foarte important și a cerut respectarea termenelor de execuție.  
Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție lucrări este de 20.133.693,14 lei cu TVA, din care:
-  proiectare 1.222.985,25 lei;
-  asistență tehnică din partea proiectantului 190.400,00 lei;
-  execuție lucrări 18.720.307,89 lei.
Termen de execuție:
- 3 luni -  proiectarea
- 16 luni - execuția
Lucrările propuse vizează suprafața de 1.897 mp cuprinzând suprafața construită a cetății şi calea de acces pietonală (scări) existentă.
Principalele categorii de lucrări:
- reabilitarea paramentelor aparente degradate prin îndepărtarea mortarelor necorespunzătoare preparate cu ciment; plombări și rostuiri executate cu mortare de var;
- înlocuirea cărămizilor degradate;
- refacerea protecției părții superioare a zidurilor:
- restaurarea pavimentelor și pardoselilor degradate  cu materiale similare celor originale;
- restaurarea eventualelor componente artistice din piatră - ancadrament Turn 5 (Donjon);
- marcarea tuturor golurilor certe de uși si ferestre și/sau reîntregirea acestora după caz;
- marcarea caturilor acolo unde există urme certe;
- restaurarea cisternei;
- reîntregiri parțiale pe verticală și orizontală a unor ziduri, pe baza rezultatelor studiilor arheologice si istorico - arhitecturale, cu marcarea intervențiilor, pentru protecția vizitatorilor (Curtina Est).
După aproape 40 de ani de folosință permanentă (chiar dacă sezonieră) și expunere într­-un mediu de climă aspră, montană, sistemul de circulație și acces la cetate s-a păstrat, pe majoritatea traseului, în limita acceptabilului. Astfel, ca intervenții vor fi propuse următoarele:
- lucrări de refacere a tronsoanelor avariate,
- lucrări de reparații locale,
- reparații la balustradele metalice,
- reabilitarea platformelor belvedere,
-  reabilitarea porților de acces,
-  reabilitarea podețelor din lemn.
Proiectul va contribui la dezvoltarea comunității şi la construirea unui avantaj competitiv pe piața țintă, prin creșterea atractivității turistice şi investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică și social-culturală.
Cetatea Poenari este ridicată în perioada de constituire a statelor feudale Țara Românească și Moldova (sec. XIII-XV) din necesitatea de a apăra independența obținută dar și datorită pericolului turcesc.
Cetatea Poenari, proprietate a Județului Argeș, aflată în administrarea Muzeului Judeţean Argeş, este încadrată ca Monument istoric de categoria A (de importanță națională și internaţională) - cod LMI AG-II-a-A-13507.
Proiectul privind “Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș” a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Consiliul Județean Argeș are în implementare 12 proiecte cu fonduri europene. Argeșul este pe primul loc în Regiunea Sud Muntenia la atragerea de fonduri europene pentru investiții în infrastructură și pe locul trei în țară.

Clădirea palatului administrativ în care funcționează Consiliul Județean Argeș și Prefectura Argeș va fi reabilitată energetic și consolidată. Dan Manu, președintele CJ Argeș și Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, au semnat un contract pe Programul Operațional Regional în valoare de 33,8 milioane de lei, din care 24,6 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile. Proiectul are o perioadă de implementare de 39 de luni, din care timp de doi ani vor fi făcute efectiv lucrările. În toată această perioadă, activitatea CJ Argeș va continua, cu anumite restrângeri în zonele unde se va lucra. Pe acoperiș vor fi instalate panouri solare pentru producerea de energie verde. Clădirea palatului administrativ a fost dată în folosință în 1970 și de până acum nu a beneficiat de intervenții capitale.

Proiectul este derulat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice.

În cadrul acestui proiect se vor derula următoarele lucrări :

-        se va reabilita energetic anvelopa si planşeele peste subsolul construcţiei;

-        se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);

-        se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;

-        se vor amplasa peste etajul tehnic  8 panouri solare cu cate 30 de tuburi vidate și două boilere a câte 1000 l fiecare;

-        realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 5.

-        se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  și se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;

-        se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;

-        se vor reface finisajele interioare și exterioare în zonele afectate de intervenții;

-        se vor completa facilitățile solicitate de legislația în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerințele persoanelor cu dizabilități pentru sporirea comfortului acestora;

-        modernizarea sistemului de detecţie şi stingere incendiu;

-        reabilitarea instalației de hidranți interiori și exteriori;

-        construirea unui rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Grupul ţintă este format din beneficiarii direcţi: 347 persoane din care 200 de angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Argeş, conform organigramei aprobate prin Hotarâre de Consiliu Judeţean nr. 62/30.03.2017 şi 147 de angajaţi în cadrul celorlalte instituţii care ocupă spaţiile în Palatul Administrativ şi beneficiarii indirecţi care vor simţi efectul implementării proiectului ca şi beneficiari colaterali (comunitatea locală). Populaţia deservită prin proiect este formată din locuitorii judeţului Argeş cărora le sunt destinate serviciile publice prestate la nivelul administraţiei publice locale.

Astăzi, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a semnat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare al proiectului “Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Pitești ”. Este vorba de unul dintre cele nouă proiecte depuse de Consiliul Județean Argeș care au obținut finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II). Este cel mai mare proiect al Consiliului Județean Argeș, cu o valoare totală de peste 78 de milioane de lei. Principalele lucrări ce vor fi executate în cadrul proiectului sunt: consolidarea corpurilor aflate în risc seismic, reabilitarea tuturor saloanelor și rezervelor și dotarea corespunzătoare a acestora, refacerea tuturor instalațiilor și finisajelor interioare și exterioare ale clădirii și eficientizarea energetică a clădirii.
Prin realizarea acestor lucrări, clădirea, care acum se în cadrează în clasa de risc seismic II, va trece în clasa de risc seismic III.
Cum prin realizarea acestei investiții numărul paturilor din actuala clădire a spitalului se va reduce cu 120, în paralel, din fonduri proprii, Consiliul Județean Argeș va demara un alt proiect care vizează “Extinderea corpului principal al Spitalului Județean de Urgență Pitești”. Va fi astfel construită o clădire nouă, în suprafață totală de 4.090 metri, parter plus patru etaje. Noua clădire va avea următoarea structură:
# Parter – Secția Chirurgie Plastică, cu Unitate pentru Arși, având 25 de paturi cu dotări și circuite specifice
# Etajul I – Secția de Chirurgie Cardiovasculară, având 25 de paturi (cele 13 ale actualului compartiment de chirurgie vasculară se suplimentează cu 12 paturi pentru chirurgie cardio)
# Etajul II – Bloc operator cu patru săli de operații: 3 aseptice (intervenții cardiovasculare, sală de procedură de electrofiziologie, implantare de defibrilatoare și stimulatoare, sală de intervenții chirurgie plastică) și o sală de  intervenții septice, având circuite separate.
# Etajele III și IV – sunt destinate secției de cardiologie, cu un total de 75 de paturi, dintre care: 15 pentru USTACC, 10 pentru compartimentul de cardiologie intervențională și 50 pentru restul secției.
Parterul va comunica cu Unitatea de Primiri Urgențe, iar etajul al doilea, cu secția ATI.
Valoarea totală estimată a lucrării este de 93 de milioane de lei, din care valoarea estimată a lucrării de construcție este de 69 de milioane de lei, iar valoarea estimată pentru dotări este de 24 de milioane de lei, reprezentând 4 seturi de echipamente complexe specifice dotării sălilor din Blocul Operator, aparat mobil de radiologie, sisteme de filtrare-dezinfectare aer tip HEPA-ULPA.
 

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.