Casa de Cultură a Studenților Pitești sub egida Ministerului Tineretului și Sportului invită tinerii și studenții inventivi cu vârste între 15 – 35 ani să participe la Concursul Național Studențesc de Poezie ”Juventus” 2021. La Concursul Național Studențesc de Poezie ”Juventus” 2021 (desfășurat în perioada 07.04.2021 – 09.05.2021) pot participa tinerii și studenții creatori, cu vârsta între 15 și 35 ani. Concursul este organizat pe o secțiune: Poezie. Concurenții vor trimite maximum 3 poezii. Lucrările se pot trimite pe adresa de email a organizatorului, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

E-mail-urile concurenților se primesc până la data de 3 mai 2021, ora 16:00. Câştigătorii vor fi desemnați pe data de 9 mai 2021, de un juriu alcătuit din personalități argeșene din domeniul literar și reprezentanții CCS Pitești. Câștigătorii vor fi recompensați cu trofee, diplome transmise online și cu premii inedite, pe care le vor oferi sponsorii. Lista sponsorilor rămâne deschisă până la data finalizării înscrierilor. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a-și publica creațiile în revista Juventus a CCS Pitești. 

 

Reprezentanții Avocatul Poporului în județele Argeș și Vâlcea pot fi contactați telefonic la numărul (40)248 211 101 după următorul program: luni-miercuri între orele 10-14 și marți-joi între orele 12-16.
Petițiile pot fi trimise prin corespondență poștală la adresa: Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 sau prin corespondență electronică la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Recomandăm cetățenilor ca în petițiile pe care le formulează să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime, iar petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele.
"Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.
Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului împlinește în acest an 15 de ani de la înființare răstimp în care am reușit să obținem un procent însemnat de soluții favorabile pentru cetățenii care au ne-au solicitat sprijinul.
Vă încurajăm să ne contactați cu încredere și vă asigurăm că vom acorda deosebită atenție fiecărei probleme pe care ne-o veți semnala astfel încât să obținem îndreptarea actelor de administrare defectuoasă sau să vă oferim îndrumările legale pentru soluționare", a transmis Mihaela Stănciulescu, Avocatul Poporului în județele Argeș și Vâlcea.

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5/11.03.2020 a Consiliului Național al OAMGMAMR, avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt indeplinite cumulativ condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare:

a) asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazută legal pentru locul de muncă în care solicitantul exercită profesia de asistent medical/moașă;

b) plata cotizației la zi;

c) realizarea numărului minim de credite de educație profesională continuă pe anul în curs.

În acest context, începând cu data de 05.10.2020OAMGMAMR filiala Argeș a demarat activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă pentru anul 2021.

Având în vedere condițiile situației epidemiologice generate de pandemia COVID-19, pentru a evita aglomerarea și așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului sau în fața clădirii, activitatea de eliberare a avizului se desfășoară preponderent online, prin transmiterea documentelor de către solicitant pe adresa de e-mail a filialei, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Asistenții medicali care se află în imposibilitatea transmiterii documentelor în format electronic pe adresa de e-mail a filialei, le pot depunde la sediul instituției, în timpul programului de lucru cu publicul, Luni - Joi, între orele 08.00-15.00, cu respectarea tuturor măsurilor și reglementărilor dispuse de autorități pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-Cov2.

Avizarea pentru exercitarea profesiei a asistenților medicali angajați în spitale, se derulează conform procedurii din anii precedenți, prin reprezentanții OAMGMAMR Filiala Argeș din unitățile sanitare respective.

Documente necesare eliberării avizului anual:

– cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro, link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziția solicitantului la sediul filialei);

– copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2021 31.12.2021 (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2020).

– extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;

– numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2020 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);

– copie a Certificatului de membru;

– copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat de sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate mai jos vor schimba Certificatul de membru și vor avea în vedere următoarele precizări:

a) Cei care și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:

copie CI;

copie a documentului de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, hotărâre desfacere căsătorie;

Certificatul de membru în original.

b) Absolvenții de școală postliceală/facultate (anul 2020 sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.

Plata cotizațiilor de membru se poate efectua prin transfer bancar în contul RO48BREL0002001799710100, LIBRA INTERNET BANK, Beneficiar OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ, CIF 15466107 sau se achită la sediul filialei.

NOTĂ: Membrilor OAMGMAMR Filiala Argeș care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2020, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082 sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Instituția Avocatului Poporului Pitești aduce la cunoștință cetățenilor din județul Argeș că, începând de azi, Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului nu mai dispune de un spațiu public de lucru. Situația va fi reglementată cu sprijinul autorităților județene care au competența legală să sprijine instituția Avocatul Poporului în acest sens. În sediul în care funcționa Avocatul Poporului de pe strada Garoafelor, din Pitești (în cartierul Eremia Grigorescu) va fi amenajat laboratorul de analize medicale pentru depistarea Coroanvirus.

"Întrucât, Consiliul Județean Argeș a solicitat biroului nostru să eliberăm locația pentru a putea permite desfășurarea lucrărilor de amenajare a laboratorului de analize medicale moleculare și instalarea aparatului dedicat (Real Time PCR) și pentru că am înțeles importanța vitală pentru comunitatea argeșeană a acestui aparat în lupta pe care o ducem toți, în mod solidar, împotriva virusului CoVid19, am procedat la eliberarea locației, deși ne aflam sub dispozițiile în vigoare a unei hotărâri de consiliu județean care nu a fost revocată.
Din discuțiile informale pe care le-am avut cu autoritățile locale și centrale avizate și de notorietate în materie, am primit asigurări că punerea în funcțiune a laboratorului de analize medicale moleculare, în această locație, nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea publică. Până la atribuirea unui nou spațiu necesar funcționării Biroului teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, rămânem la dispoziția cetățenilor care ne pot contacta pe următoarele căi: telefonic – 0248 211 101 sau pe email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a transmis Avocatul Poporului Pitești, Mihaela Stănciulescu.

 

Avand in vedere prevederile OUG nr. 30/21.03.2020 privind sustinerea somajului tehnic de catre stat  si prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invataman, AJOFM Arges va face cunoscut faptul ca, incepand cu data de 23.03.2020, a infiintat o linie telefonica speciala pentru oferirea de informatii specifice.

Numarul de telefon este 0248 222421.
De asemenea, informatii pot fi solicitate si la adesele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Guvernul a decis să asigure plata şomajului tehnic în proporţie de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban.

Ce este Șomajul TEHNIC și cum se acordă

Pe perioada stării de urgentă, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De prevederile menționate mai sus, beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Plata indemnizației în cazul angajatorilor de la pct. (b) se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agenţia pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la OUG 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor de șomaj se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Pagina 1 din 4

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.