Video! Angajații CJ Argeș, perfecționați pe fonduri europene. Manu: Îi aștept și pe consilierii județeni

80 de angajați ai Consiliului Judetean Argeș vor beneficia de cursuri pentru certificarea cunoștințelor și abilităţilor în domeniul managementului calităţii și performanţei. CJ Argeș a semnat și va implementa primul proiect în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă, POCA, pentru Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP.

Președintele CJ Argeș Dan Manu s-a arătat primul dispus să se înscrie la aceste cursuri la care pot adera și consilierii județeni. În baza proiectului vor fi implementate și criterii clare de performanță care vor sta la baza evaluării funcționarilor.

Judeţul Argeş, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP”.
Proiectul este finanţat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014-2020, Componenta 1 - CP6/2017-Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de management al calităţii şi performanţei, şi dezvoltarea abilităţilor personalului Consiliul Judeţean Argeş în vederea îmbunatăţirii serviciilor pentru beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

•             Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean Argeş în vederea extinderii sistemului de management al calităţii și performanţei

•             Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice (SCAP) 2014-2020

•             Certificarea cunostințelor și abilităţilor în domeniul managementului calităţii și performanţei pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş

•             Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015

Perioada de implementare este de 16 de luni incepând cu data de 09.07.2018.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 603.220,82 lei, din care: 591,156.42 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar contribuţia beneficiarului este de 12.064,40 lei.
 În cadrul proiectului se va introduce sistemul de management al calităţii şi performanţei în cadrul Consiliului Judeţean Argeş (certificare ISO 9001).

Meteo

Cannot get Pitesti location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.